E  van.ameijden.consult@gmail.com  
© 2021 Van Ameijden Consult
Disclaimer
Richard van Ameijden MA BSW
HOME                 DIENSTEN                 FIETSEN                 ALGEMEEN                 CONTACT
Richard van Ameijden
allround, betrokken, openminded, waardengericht
Consultancy.

DIENSTEN

Coaching.
Management.
Mediation.

Mediation

 

Overal waar mensen samenwerken, bestaan verschillen van inzicht, werkwijze of karakter. Hierdoor kunnen spanningen en problemen optreden. Als de communicatie hierover onvoldoende of niet meer plaatsvindt, kunnen conflicten zo escaleren dat betrokkenen geen oplossing meer zien.

In situaties en conflicten waar partijen met elkaar verder willen of moeten werken, kan mediation partijen helpen bij het vinden van een duurzame oplossing. Mediation werkt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator is een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar, die met partijen de bespreek- en conflictpunten inventariseert en de communicatie weer op gang brengt. Als individuele wensen en werkelijke belangen van partijen weer aan de orde kunnen komen, kunnen patstellingen doorbroken worden. Partijen kunnen dan actief werken aan een voor beiden acceptabele oplossing.

 

Werkwijze

Bij de intake verstrekt de mediator informatie over mediation en de nadere voorwaarden. Partijen krijgen vervolgens de documentatie voor de mediation toegestuurd. Bij de eerste bijeenkomst wordt een mediationovereenkomst getekend, waarna de mediation start. Op diverse websites kunt u aanvullende achtergrondinformatie over mediation vinden..

 

Specialisatie & Opdrachtgevers

Ik ben als zelfstandig mediator (NMI+NfM, 2001-2016) werkzaam in mediations binnen de werksituatie:

- Arbeidsmediation: conflicten tussen werkgever en werknemer, leidinggevenden of werknemers over onderlinge samenwerking, ziekteverzuim of re-integratie;

- Teammediation: (ernstige) verstoringen van de werksfeer en -relaties binnen teams of afdelingen.

Ik voerde vanaf 2001 mediations uit binnen de volgende branches:

- Profit (bank- en verzekeringswezen, industrie, dienstverlening, MKB);

- Non-profit (onderwijs, welzijn en zorg);

- Overheid (gemeente en provincie).

 

Overige informatie

Vanaf 2001 werk ik freelance voor The Lime Tree, Mediation & Training. Na het landelijk experiment Mediation binnen de Huurcommissie vervul(de) ik voor The Lime Tree diverse rollen: mediator, trainer (Oefendagen + Video Assessment), intaker, auteur (o.a. marketing, vakliteratuur) en trainingsacteur. En participeer in het Mediation Netwerk van The Lime Tree.

 

Naast diverse specialisaties volgde ik in  2019 de training bij INTOP Mediationtoets tot instituutsassessor.  

Als freelance docent Conflicthantering & Mediation was ik vanaf 2007 t/m 2013 in de vestigingen Arnhem en Zwolle werkzaam voor de bachelor opleidingen Bedrijfskunde en MER van Hogeschool HBO Nederland. Tijdens de schooljaren 2010-2013 was ik de beheerder van deze lesmodule.